Prawa pasażera linii lotniczych – poradnik dla studenta cz. II

Prawa pasażera linii lotniczych – poradnik dla studenta cz. I
17 września 2018
Prawa pasażera linii lotniczych – poradnik dla studenta cz. II
17 września 2018

Prawa pasażera linii lotniczych – poradnik dla studenta cz. II

Czy przysługują ci jakieś dodatkowe prawa w przypadku zakłóceń w podróży?

Zakłócenia w podróżach lotniczych wiążą się niejednokrotnie z dużymi uciążliwościami, jak np.: koniecznością zorganizowania dodatkowego, nieplanowego posiłku, noclegu lub transportu. W takich sytuacjach, niezależnie od uprawnienia do ubiegania się o odszkodowanie, pasażerom przysługuje prawo do uzyskania opieki od przewoźnika.

Linie lotnicze są zobowiązane do bezpłatnego zapewnienia pasażerom:

  • posiłków i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania,
  • zakwaterowania w hotelu w przypadku: ─ gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub ─ gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera,
  • transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym).

Jeżeli powyższych świadczeń nie otrzymasz i będziesz je musiał sobie zapewnić we własnym zakresie, koniecznie zachowaj paragony i rachunki – przysługuje ci bowiem zwrot poniesionych kosztów. Prawo do opieki przysługuje zawsze, niezależnie od powodu zakłóceń w locie i winy linii lotniczej.

Pasażerom przysługują bezpłatnie dwie rozmowy telefoniczne, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

Odwołanie lotu

W przypadku odwołania lotu, pasażerowie, których to odwołanie dotyczy, mają prawo do odszkodowania, o ile nie zostali poinformowani o odwołaniu w odpowiednim czasie przed planowym odlotem i nie zaoferowano im zmiany planu podróży.

Wysokość odszkodowania wynosi 250 euro w stosunku do lotów do 1500 km, 400 euro jeśli dystans liczy od 1500 do 3500 km i 600 euro dla lotów dalszych. Istnieje tu jednak szereg sytuacji, w których odszkodowania nie otrzymamy.

Brak możliwości dochodzenia odszkodowania:

• Informacja o odwołaniu na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu.

• Informacja o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu.

Oferta zmiany podróży, umożliwiająca wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu

• Informacja o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu.

Oferta zmiany podróży umożliwiająca wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Odmowa wejścia na pokład samolotu

Niestety czasem zdarzają się sytuacje, gdy przewoźnik sprzedał więcej biletów niż jest miejsc w samolocie na dany lot (tzw. overbooking).

Wówczas możliwe są dwa rozwiązania:

  • zaproponowanie chętnym osobom rezygnacji z lotu z ustaleniem indywidualnych korzyści;
  • zaproponowanie zwrotu kosztów biletu w terminie 7 dni.

Jeżeli nikt się na to nie zgodzi przewoźnik ma prawo odmówić niektórym pasażerom prawa wejścia na pokład. Jeśli spotka cię taka sytuacja masz prawo do: odszkodowania (od 250 do 600 euro w zależności od długości rejsu), zwrotu ceny biletu, zmiany planów podróży oraz opieki (wyżywienie, nocleg itp.)

Jakie dokumenty mogą okazać się pomocne przy ubieganiu się o odszkodowanie?

Zawsze pamiętaj, aby po podróży zachować:

→ dokumenty rezerwacji,

→  karty pokładowe,

→ rachunki dotyczące poniesionych kosztów.

Dokumenty te będą niezbędne, jeżeli zdecydujesz się wystąpić o odszkodowanie.

Przydać się mogą również:

→  kwity bagażowe,

→ zaświadczenia o zaistniałej sytuacji wydane przez przewoźnika,

→ dokumentacja zdjęciowa (np. zdjęcia tablicy odlotów w związku z opóźnieniem lotu).