Prawa pasażera linii lotniczych – poradnik dla studenta cz. II

Prawa pasażera linii lotniczych – poradnik dla studenta cz. II
17 września 2018
Mój lot był opóźniony ze względu na strajk.
17 września 2018

Prawa pasażera linii lotniczych – poradnik dla studenta cz. II

Czy odszkodowanie dotyczy lotów z całego świata?

Rozporządzenie regulujące prawa pasażera dotyczy lotów odbywających się w unijnej przestrzeni powietrznej, a ściślej lotów:

• odbywających się z terytorium UE,
• odbywających się z terytorium państw trzecich i kończących się na terytorium UE, o ile przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot spoza UE jest przewoźnikiem wspólnotowym, tj. jest zarejestrowany na terytorium UE.

W wyjątkowych sytuacjach – gdy pasażer otrzymał już korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono mu opieki w kraju trzecim, wówczas uprawnienia, przyznane w oparciu o rozporządzenie, nie przysługują.
Innymi słowy, uprawnienie do dochodzenia odszkodowania zależy od trasy podróży i od siedziby linii lotniczej – przewoźnika obsługującego dany lot.

Możliwość dochodzenia odszkodowania – w zależności od trasy podróży:

Loty wewnątrz UE i loty z UE do państw poza obszarem UE – Prawo do odszkodowania przysługuje bez względu na siedzibę linii lotniczej.

Loty z państw spoza obszaru UE do UE  – Prawo do odszkodowania przysługuje, o ile linia lotnicza jest zarejestrowana na terenie UE.

Loty z państw spoza UE do innych państw poza obszarem UE – Odszkodowanie nie przysługuje bez względu na siedzibę linii lotniczej.

Co w przypadku lotu z przesiadką?

Warto pamiętać o tym, że w przypadku tzw. lotów łączonych, czyli innymi słowy lotów z przesiadkami, istotne jest miejsce docelowe, czyli miejsce lądowania ostatniego lotu.

Przykładowo, jeśli mamy do czynienia z lotem łączonym z Warszawy do Pekinu, podczas którego pasażer przesiada się na lotnisku w Moskwie, także wówczas pasażer ten będzie mógł skorzystać z uprawnień przyznanych przez przepisy unijne, ponieważ miejsce rozpoczęcia podróży znajduje się na terytorium Unii Europejskiej.
Natomiast odległość, jaka będzie brana pod uwagę przy obliczaniu wysokości odszkodowania, będzie liczona w oparciu o metodę ortodromiczną.
Oznacza to, że liczyć się będzie bezpośrednia odległość pomiędzy miejscem odlotu, a miejscem docelowym bez względu na rzeczywiście przebytą trasę. Odnosząc się do powyższego przykładu, liczyć się będzie bezpośrednia odległość pomiędzy Warszawą a Pekinem (6 951 km), a nie łączna odległość pomiędzy Warszawą i Moskwą a Moskwą i Pekinem (10 342 km).

Czy można dochodzić dalszego odszkodowania?

W żadnym wypadku uzyskanie zryczałtowanego odszkodowania na podstawie rozporządzenia nie zamyka drogi do dochodzenia dalszego odszkodowania, np. gdy poniesiona przez pasażera szkoda okazała się wyższa niż przewidziane w przepisach ryczałtowe odszkodowanie. Odszkodowanie uzyskane na podstawie rozporządzenia może zostać potrącone z takiego odszkodowania.

Jak możesz ubiegać się o odszkodowanie?

Jeżeli przydarzyły ci się nieprzyjemne przygody w trakcie podróży samolotem i podejrzewasz, że może przysługiwać ci odszkodowanie, nie wahaj się, działaj!. Najbezpieczniej i najszybciej jest zwrócić się o pomoc do zaufanego podmiotu, który specjalizuje się w odzyskiwaniu odszkodowań lotniczych.

Takim podmiotem jest kancelaria Mikulski & Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci sp.k. oraz prowadzona przez nas usługa.

Jeżeli miałeś problem z przewoźnikiem lotniczym zgłoś się do Nas po bezpłatną informację prawną.