Prawa pasażera linii lotniczych – poradnik dla studenta cz. I

Prawa pasażera linii lotniczych – poradnik dla studenta cz. II
17 września 2018

Prawa pasażera linii lotniczych – poradnik dla studenta cz. I

Podróże, poznawanie świata i nauka za granicą – takie możliwości ma dziś wielu studentów i oczywiście warto z nich korzystać. Zdecydowaną większość podróży odbywamy obecnie samolotem. Jest to najszybszy i najbezpieczniejszy środek komunikacji. Czasem jednak w takiej podróży mogą pojawić się problemy. Odwołany lub opóźniony lot, odmowa wejścia na pokład – to kłopoty, z którymi może spotkać się każdy student. Warto wiedzieć, że nie pozostajesz przy tym bez ochrony.

Studencie – w wielu wypadkach jako pasażerowi przysługuje ci odszkodowanie w wysokości 250 euro, 400 euro, a nawet 600 euro.

Przepisy prawa UE wprowadzają minimalne i ujednolicone zasady ochrony praw pasażerów linii lotniczych. Szczegółowe zasady przyznawania odszkodowań i świadczeń związanych z zakłóceniem podróży lotniczej reguluje Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.

KIEDY MOŻESZ DOMAGAĆ SIĘ ODSZKODOWANIA?

Jako pasażer możesz domagać się odszkodowania od linii lotniczej w razie zakłóceń podróży samolotem spowodowanych:

• opóźnieniem lotu (opóźnienie musi wynosić minimum 3h);
• odwołaniem lotu;
• odmową przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera.

OPÓŹNIENIE LOTU

Opóźnienie lotu to zdecydowanie najczęstsza z sytuacji, która może się nam przytrafić. Po pierwsze pamiętaj, że warunkiem ubiegania się o odszkodowanie jest posiadanie potwierdzonej rezerwacji na dany lot, a także stawienie się na odprawę w czasie wskazanym przez przewoźnika. Przysługujące ci, jako pasażerowi prawa zależą od czasu i przyczyn opóźnienia oraz długości lotu.

ILE WYNOSI ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT?

Odszkodowania można domagać się w trzech różnych wysokościach – 250 euro, 400 euro, 600 euro – w zależności od długości lotu, który został zakłócony.
Przy obliczaniu kwoty bierze się pod uwagę odległość pomiędzy miejscem wylotu a docelowym miejscem lądowania.

250 EURO – Loty o długości do 1 500 km; np.: lot z Warszawy do Krakowa lub lot z Warszawy do Berlina

400 EURO – Loty wewnątrz Unii Europejskiej dłuższe niż 1 500 km oraz inne loty o długości od 1 500 do 3 500 km; np.: lot z Krakowa do Lizbony lub lot z Katowic do Ankary

600 EURO – Wszystkie pozostałe loty; np.: lot Poznania do Nowego Jorku lub lot z Warszawy do Pekinu

UWAGA! Odszkodowanie przysługuję indywidualnie każdemu pasażerowi. Przykładowo, dla grupy 4 osobowej lecącej z Krakowa do Lizbony suma odszkodowania może wynieść nawet 1 600 euro.

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Jeśli opóźnienie lotu jest spowodowane:

• złymi warunkami atmosferycznymi,
• konfliktami wojennymi,
• innymi wyjątkowymi okolicznościami niezależnymi od przewoźnika, których nie mógł on uniknąć pomimo podjętych starań

– wówczas roszczenie o odszkodowanie będzie odrzucone. Przewoźnik musi jednak dobrze udokumentować takie okoliczności.

UWAGA! Linie lotnicze często powołują się właśnie na „wyjątkowe okoliczności”, choć w rzeczywistości opóźnienie było przez te linie zawinione. Ta przesłanka jest przedmiotem największych sporów w przypadku złożenia reklamacji. Zawsze warto jednak walczyć – często jest to walka wygrana przez pasażera, który finalnie otrzymuje odszkodowanie na konto.

Dodatkowo, prawo do odszkodowanie nie przysługuje pasażerom podróżującym bezpłatnie lub na podstawie taryfy zniżkowej, która nie jest bezpośrednio lub pośrednio dostępna powszechnie. Ograniczenie to nie dotyczy biletów wydanych w ramach programu lojalnościowego.