Mój lot był opóźniony ze względu na strajk.

Prawa pasażera linii lotniczych – poradnik dla studenta cz. II
17 września 2018
Opóźniony lot prezesa…
17 września 2018

Mój lot był opóźniony ze względu na strajk.

Mój lot był opóźniony ze względu na strajk. Czy mogę domagać się odszkodowania od linii lotniczej?

Lufthansa we wtorek 10 kwietnia odwoła 40 rejsów między Frankfurtem i Monachium a Warszawą, Krakowem, Gdańskiem, Bydgoszczą, Katowicami, Poznaniem i Wrocławiem, jako powód podając strajk pracowników linii lotniczych. Taka informacja pojawiła się ostatnio na wielu portalach i serwisach informacyjnych. Wielu pasażerów zastanawia się więc, czy dostaną odszkodowanie, jeśli ich lot został opóźniony lub odwołany z powodu strajku.

Niekiedy w odpowiedzi na zgłoszoną przez nas skargę, możemy spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania przez przewoźnika uzasadnioną tym, iż przyczyną opóźnienia lub odwołania lotu było zaistnienie ,,nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków”. Jedną z takich „nadzwyczajnych okoliczności” wyłączających odpowiedzialność linii lotniczych, a co za tym idzie możliwość uzyskania odszkodowania jest strajk mający wpływ na działalność przewoźnika. Ale uwaga – tylko w przypadku, gdy strajk ten miał miejsce w porcie naszego wylotu albo w porcie naszego przylotu. Jeżeli jednak strajk miał miejsce w innym porcie lotniczym, ale spowodował tyle zamieszania, że miał wpływ na loty wyloty samolotów z innych lotnisk – możemy śmiało ubiegać się o należne nam odszkodowanie w wysokości 250 EUR, 400 EUR albo 600 EUR.

Aby dokładnie zrozumieć zaistniałą sytuację posłużmy się następującym przykładem. Przypuśćmy, że masz zarezerwowany i opłacony lot z Warszawy do Madrytu, ale ze względu na strajk linii lotniczych mający miejsce w porcie lotniczym w Paryżu twój lot został opóźniony powyżej 3 godzin. Zdenerwowany piszesz skargę i dostajesz od linii lotniczej odpowiedź odmowną, w której jako powód nieprzyznania odszkodowania za opóźnienie na trasie Warszawa- Madryt podano strajk mający miejsce w porcie lotniczym w Paryżu. Nie możesz dać się na to nabrać! Często linie lotnicze traktują strajk jako wymówkę do uchylenia się od przyznania nam odszkodowania za opóźniony /odwołany lot. A przecież sytuacja strajku mającego miejsce w porcie lotniczym we Francji nie jest w żadnym wypadku powiązana z miejscem naszego wylotu lub przylotu.

Aby skutecznie uzyskać odszkodowanie od takich „opornych” linii lotniczych zgłoś się do nas!
ZGŁOŚ SPRAWĘ i wypełnij prosty formularz. My zajmiemy się resztą.