Usterka techniczna samolotu, a wypłata odszkodowania

OdszkodowanieZaLoty.pl – Partnerem Programu Krakowska Karta!
17 września 2018
Odszkodowanie za opóźniony lot
18 września 2018

Usterka techniczna samolotu, a wypłata odszkodowania

W piątek 7 września 2018 roku 120-tu polskich turystów podróżujących liniami lotniczymi Travel Service z powodu usterki technicznej samolotu nie mogło wystartować z lotniska w miejscowości Mytylena położonej na wyspie Lesbos w Grecji. Początkowo stwierdzona dwudziestominutowa usterka techniczna spowodowała około 30- godzinne opóźnienie przylotu urlopowiczów do Polski.

W związku z zaistniałą sytuacją stawiamy pytanie:

Czy przewoźnik lotniczy powinien wypłacić nam odszkodowania za opóźniony lot spowodowany problemami technicznymi samolotu?

Należy pamiętać, co również często podkreśla w swoich orzeczeniach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że nie każda usterka techniczna jest tzw. ,,nadzwyczajną okolicznością”, na którą często niezgodnie z prawem powołują się przewoźnicy linii lotniczych, aby zwolnić się z wypłaty należnego nam odszkodowania. Zgodnie z Rozporządzeniem WE NR 261/2004 ,,nadzwyczajne okoliczności” to takie, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Okoliczności te mogą, w szczególności, zaistnieć w przypadku destabilizacji politycznej, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność przewoźnika. Otóż nie każde problemy techniczne pozbawiają nas możliwości ubiegania się o jego wypłatę. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, kiedy przewoźnik lotniczy mógł zapobiec awariom albo wymienić przedwcześnie wadliwe części. To właśnie przewoźnik jest zobowiązany zapewnić prawidłową obsługę techniczną i właściwe działanie samolotu. ,,Nadzwyczajnymi okolicznościami ” nie są też usterki techniczne wykryte podczas wykonywania przeglądów lub też spowodowanych ich brakiem. Funkcjonowanie statków powietrznych wiąże się więc z występowaniem problemów technicznych, na które narażeni są przewoźnicy, a które w większości przypadków nie powinny swoimi kosekwencjami dotykać osób nimi podróżujących. Oczywiście niektóre problemy techniczne wynikające z ukrytych wad produkcyjnych, czy aktu terroryzmu mogą być powodem do zwolnienia się od wypłaty odszkodowania.

Jeśli nie jesteś pewny, co było przyczyną opóźnienia Twojego lotu, skonsultuj się z nami, a ocenimy, czy warto ubiegać się o wypłatę odszkodowania.

Pamiętaj, że można uzyskać je w wysokości 250 euro, 400 euro lub nawet 600 euro.