Napięta sytuacja w Polskich Liniach Lotniczych LOT

Odwołane loty Ryanair
20 września 2018

Napięta sytuacja w Polskich Liniach Lotniczych LOT

Napięta sytuacja w Polskich Liniach Lotniczych LOT

 

Strajk pracowników PLL LOT trwa od czwartku 18 października. Pracownicy LOT uczestniczący w strajku, nie podejmują czynności służbowych. To skutkuje odwołaniem wielu rejsów przez naszego rodzimego przewoźnika, który w wielu przypadkach nie jest w stanie skompletować załogi lotu.


Związkowcy w PLL LOT domagają się m.in. zmian we władzach spółki, wprowadzenia bardziej przejrzystej polityki wynagradzania oraz przywrócenia do pracy zwolnionej przewodniczącej ZZPPiL Moniki Żelazik. W poniedziałek 22 października sytuacja jeszcze się pogorszyła, gdy 67 osób zostało dyscyplinarnie zwolnionych w związku z ich uczestnictwem w strajku. Władze spółki utrzymują, iż protest jest nielegalny.

My tymczasem przypominamy, iż zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z kwietnia 2018 roku ryzyko strajku lub protestu jest wpisane w normalną działalność przewoźnika, a w razie zapowiedzi strajkujących, posiada on możliwość zmiany tzw. siatki połączeń. W przypadku więc odwołania lub opóźnienia lotu przysługuje Wam prawo do odszkodowania w wysokości 250 euro, 400 euro lub 600 euro, o ile nie zostaliście poinformowani o odwołaniu w odpowiednim czasie i nie zaoferowano Wam zmiany planu podróży.

Odszkodowanie za odwołany lot nie przysługuje, gdy:

  • dostałeś od linii lotniczych informację o odwołaniu lotu na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu;
  • dostałeś od linii lotniczych informację o odwołaniu lotu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu oraz dodatkowo zaoferowano Ci zmianę podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu;
  • dostałeś od linii lotniczych informację o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu oraz dodatkowo zaoferowano Ci zmianę podróży umożliwiającą wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Jeżeli LOT lub inny przewoźnik lotniczy nie wywiązał się z powyższych obowiązków to wiedz, że możesz ubiegać się o odszkodowanie. Zgłoś do Nas sprawę, a pomożemy Ci dostać należną rekompensatę.