FAQ – najczęściej zadawane pytania

1Czy odszkodowanie przysługuje bez względu na długość opóźnienia?
Nie, nie każde opóźnienie uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie od linii lotniczej. Dopiero opóźnienie od 3 godzin lub większe stanowi podstawę do dochodzenia odszkodowania. W przypadku krótszych opóźnień, linia lotnicza ma obowiązek zaopiekować się pasażerem, np.: przez zapewnienie posiłków i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania.
2Czy linia lotnicza odpowiada za każde opóźnienie, bez względu na jego przyczynę?
Nie, linia lotnicza nie odpowiada za opóźnienia spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Przykładowo, opóźnienie spowodowane złymi warunkami meteorologicznymi jest uznawane za spowodowane okolicznością wyłączającą odpowiedzialność linii lotniczej – wówczas przewoźnik, o ile udowodni wystąpienie takiej okoliczności, może odmówić wypłaty odszkodowania.
3Czy o odszkodowanie można się starać tylko w przypadku opóźnionego lotu czy również gdy lot zostanie całkowicie odwołany?
Odszkodowanie przysługuje zarówno w przypadku opóźniania, jak i odwołania lotu. Jednak w przypadku odwołania istotne jest ustalenie, z jakim wyprzedzeniem linia lotnicza uprzedziła pasażera o odwołaniu lotu. W przypadku niespodziewanego anulowania połączenia, pasażer, co do zasady, może domagać się odszkodowania, przykładowo: jeśli pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu (z powodu przyczyn innych niż nadzwyczajne okoliczności) na mniej niż 7 dni przed dniem planowego odlotu, a linia lotnicza nie zaproponowała pasażerowi alternatywnego połączenia
4Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie w przypadku lotu z przesiadką?
Tak. Loty przesiadką to inaczej loty łączone – wówczas czas opóźnienia ustala się w stosunku do planowanego czasu przylotu w miejscu docelowym – ostatnim miejscu lądowania.
5Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby domagać się odszkodowania?
Pasażer, aby skutecznie ubiegać się o odszkodowania, powinien udowodnić, że posiadał rezerwację na dany lot i planowo stawił się do odprawy pasażerskiej na lotnisku. W konsekwencji, najlepszym dokumentem potwierdzającym te okoliczności jest karta pokładowa. Jednak brak karty pokładowej nie musi od razu dyskwalifikować – wówczas pasażer może przedstawić inne dowody.
6Od czego zależy wysokość odszkodowania?
Wysokość odszkodowania zależy od odległości pomiędzy miejscem wylotu a docelowym miejscem lądowania.
7Czy w przypadku lotu z małym dzieckiem, dziecku też przysługuje odszkodowanie?
Tak, rodzice w imieniu małoletniego dziecka mogą domagać się wypłaty odszkodowania.
8Czy każda odmowa przyjęcia na pokład samolotu uprawnia do odszkodowania?
O odszkodowania mogą ubiegać się pasażerowie, którzy punktualnie stawili się w miejscu odprawy. Odmowa przyjęcia na pokład spowodowana opóźnieniem ze strony pasażera nie uprawnia do odszkodowania. Także racjonalnie uzasadniona odmowa, np.: spowodowana względami np.: bezpieczeństwa, nie uprawnia do odszkodowania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Czytaj naszego bloga, lub napisz do nas.